Humanitarna akcija “S PRIJATELJIMA OSJEĆAM SE BOLJE”

Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji “Duga – Zagreb”, prvi je takve vrste u gradu Zagrebu i započeo je s radom 2005.g. kroz rad savjetovališta u istočnom dijelu Zagreba, za žrtve obiteljskog nasilja. Tijekom godina razvio je svoju djelatnost na rad skloništa za žrtve obiteljskog nasilja (2007.), rad s osuđenim počiniteljima obiteljskog nasilja (2009.) i na još jedno savjetovalište u zapadnom dijelu Zagreba, za građane – žrtve (2019.).

U skloništu od 2007.g. kontinuirano pružaju pravnu pomoć i psihosocijalnu pomoć te besplatnu uslugu smještaja, prehrane, održavanja higijene i brige o zdravlju za žrtve obiteljskog nasilja bez obzira na spol i dob. Kapacitet je istovremeno 25 osoba (kombinirano djece i odraslih prema dolasku).

Tijekom razdoblja od 2007.g. – 2022.g., zbrinuto je ukupno 1.302 žrtve nasilja, od čega su 57% (742) činila djeca a 43% (560) odrasle žrtve među kojima su bila sedmorica muškaraca i 17 strankinja. Uz smještaj, od 2009. do 2022,. u psihosocijalni tretmanski centar upućeno je 1.665 osuđenih počinitelja nasilja u obitelji temeljem sudskih rješenja koja proizlaze iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (zaštitna mjera) te iz Kaznenog zakona (sigurnosna mjera). Od počinitelja su njih 77% (1278) bili muškarci i 23% (387) su bile žene.

U procesu djelovanja protiv nasilja u obitelji pokazalo se važnim postojanje mogućnosti da žrtve nasilja u obitelji na određeno vrijeme budu zaštićene i sigurne od izloženosti nasilju pri čemu uz fizičku zaštitu dobijaju i odgovarajuću psihološku i pravnu savjetodavnu pomoć.

Program aktivnosti prilagođen je dobi i sposobnostima a namjenjen je primarno djeci te njihovim roditeljima (majka ili skrbnik) koji borave na smještaju. Aktivnosti se provode individualnim pristupom svakom pojedinom djetetu i njegovim potrebama uz suglasnost/privolu roditelja (koja ostaje u arhivi Doma Duga – Zagreb).

Predmet aktivnosti „S prijateljima osjećam se bolje“ iniciran je u suradnji Doma „Duga-Zagreb“ i Rotary kluba Zagreb Maksimir, a koncipiran je na način da dvije educirane odrasle osobe uz prisustvo terapijskih posebno obučenih pasa po holističkom pristupu /AAI, AAT/ kroz opuštanje i zabavu nastoje maksimalno pobuditi djetetove potencijale i širiti djetetova znanja, a istovremeno poticati kreativnost i emocionalni razvoj primjeren dobi, a naročito razvoj socijalnih vještina i osjećaj pripadnosti grupi.

Uključivanje majki u aktivnosti sa djecom doprinosi jačanju emocionalne povezanosti djece i majki a prisustvo terapijskih pasa doprinosi opuštanju i smanjivanju stresa i napetosti kod djece i majki.

Također, tijekom boravka majki i djece u skloništu uočena je velika potreba za organizacijom slobodnog vremena djece. Od pružanja različitih zabavnih i edukativnih sadržaja do pokušaja povećanja razine socijalizacije, usvajanja pozitivnih obrazaca ponašanja prema drugoj djeci i majkama na smještaju, kao i prema vlastitoj majci te braći i sestrama. Djeca koja dolaze u sklonište na smještaj sa svojim majkama, često su indirektno viktimizirana te imaju simptome traumatizirane djece: anksioznost, osjećaj krivnje zbog nasilja između roditelja kojem su redovno svjedočili, narušeno stvaranje privrženosti između njih i roditelja koji je žrtva obiteljskog nasilja, nepovjerenje prema ljudima i otežano uspostavljanje bliskih međuljudskih odnosa, agresivnost ili autodestruktivnost u reakcijama na uobičajene dnevne frustracije, ponašanja od hiperaktivnosti prema pasivnosti i sl.

Dosadašnje iskustvo u skloništu kada su zaposlenici dovodili vlastitog psa tijekom svog radnog vremena, a bez strukture radne interakcije između psa i djece, pokazalo je npr. kako djeca s lakoćom preuzimaju razne dnevne obaveza, a u cilju da ponovno dođe pas u sklonište. Primjećena je vedrina i optimizam te vrlo lijepo iskazivanje nježnosti između psa i djeteta.

Stručni tim u skloništu procijenio je da bi dovođenje psa kao prisnog i ugodnog bića unijelo pozitivan pomak u doživljaju tog razdoblja života djece na smještaju u skloništu, kada uglavnom ne mogu razumjeti u potpunosti razloge zbog kojih se nalaze u ustanovi. Uočeno je također da je manji broj djece prije dolaska na smještaj imalo vlastitog psa kojeg su morali ostaviti tamo gdje su živjeli, što kod mnogih izaziva tugu i čežnju za ponovnim susretom.

Program je planiran na način organizacije igraonica u trajanju od 90 minuta četiri puta mjesečno u objektu i u dogovoru sa Domom „Duga – Zagreb“ u grupama do najviše 15 djece podijeljenih u dvije skupine zavisno od dobi (predškolska i osnovno-školska) a u cilju:

  • razvijanja osjećaja privrženosti uz dinamiku primanja naklonosti psa i davanja adekvatnog osjećaja prema psu;
  • razvijanje osjećaja odgovornosti u izvršenju obećanja prema psu (aktivnost – nagrada);
  • razvijanje osjećaja pripadnosti grupi djece kroz zajedničku dinamiku igre, smijeha i ukupno dobrih emocija koje će se razvijati između djece uz pomoć poticajnih reakcija psa;
  • smanjivanje odabira agresivnog ponašanja djeteta;
  • prihvaćanje prikladnih obrazaca nošenja djeteta s odgodom zadovoljavanja potrebe

 

 

Grad Zagreb – Rješenje – S prijateljima osjećam se bolje – 12-02-24