Vinska akademija za RC Maksimir

RC Maksimir je više puta pohađao Vinsku akademiju.